tvkalamaria.gr
Super Market1
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Πρόστιμα έως και 2 εκατ. ευρώ για την αισχροκέρδεια

Κοινοποίηση

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία του υπουργείου Ανάπτυξης που περιλαμβάνει τα μέτρα κατά της ακρίβειας και από την 1η Μαρτίου αυτά μπαίνουν σε εφαρμογή. Η τροπολογία αναφέρει πως η μείωση αρχικής τιμής στα απορρυπαντικά, καθαριστικά κλπ. με ταυτόχρονο «κόφτη» 30% στις εκπτώσεις προς τα σούπερ μάρκετ ξεκινά από 1η Μαρτίου 2024. Προβλέπει επίσης πρόστιμα «φωτιά» που φτάνουν έως τα 2 εκατ. ευρώ για τους παραβάτες.

Αρκετές κρίσιμες λεπτομέρειες, όπως η λίστα με τις κατηγορίες των προϊόντων που θα περιλαμβάνονται στην μείωση τιμών από 1η Μαρτίου παραπέμπονται σε υπουργική απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης, Κώστα Σκρέκα, ώστε να εξειδικευτούν.

Συγκεκριμένα:

Για το 3μηνο «μπλόκο» στις προσφορές: Από τη 10η Ιανουαρίου 2024, για τα καταναλωτικά προϊόντα των επιχειρήσεων για τα οποία ανακοινώνεται αύξηση τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 5055/2023 (Α’ 161), δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε προωθητική ενέργεια κατά τη διάθεσή τους στους καταναλωτές για τρεις μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία εφαρμόζεται η αύξηση τιμής.

Για την μείωση αρχικής τιμής αντί προσφοράς: Για τις κατηγορίες προϊόντων που ορίζονται με την απόφαση της παρ. 8 (η υπουργική απόφαση που θα ακολουθήσει), οι επιχειρήσεις που προμηθεύουν το λιανεμπόριο, μειώνουν την αρχική τιμή, ήτοι την τιμή προ εκπτώσεων, πιστώσεων ή άλλων παροχών, από την 1η Μαρτίου 2024. Η μείωση της αρχικής τιμής ισούται κατ’ ελάχιστον με το 30% του αθροίσματος των πιστώσεων, εκπτώσεων ή άλλων παροχών που χορηγήθηκαν στο λιανεμπόριο το έτος 2023 επί της αρχικής τιμής της 31ης Δεκεμβρίου 2023.

Για τις καθαρές τιμές από το χωράφι στο ράφι: Οι επιχειρήσεις που παράγουν ή εμπορεύονται νωπά κρέατα, ψάρια, φρούτα και λαχανικά, πωλούν τα προϊόντα αυτά σε καθαρές τιμές, δηλαδή χωρίς να χορηγούν εκπτώσεις, πιστώσεις ή άλλες παροχές σε άλλες επιχειρήσεις, που υπερβαίνουν, αθροιστικά, το 3% επί της τιμής πώλησης προ εκπτώσεων, πιστώσεων ή άλλων παροχών.

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, και η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς του Υπουργείου Ανάπτυξης μπορούν να:

  • έχουν πρόσβαση σε κάθε πληροφορία, δεδομένο και έγγραφο από οιαδήποτε πηγή που διευκολύνει τον έλεγχο οιασδήποτε πιθανολογούμενης παράβασης,
  • διενεργούν έλεγχο, ο οποίος συμπεριλαμβάνει την πρόσβαση σε κάθε χώρο ή μέσο μεταφοράς που χρησιμοποιεί ο προμηθευτής, τον οποίον αφορά ο έλεγχος, ή να παραγγέλλουν ελέγχους που διενεργούνται από άλλες δημόσιες αρχές, προκειμένου να λαμβάνονται, να εξετάζονται και να κατάσχονται στοιχεία, δεδομένα ή έγγραφα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ανεξαρτήτως του μέσου αποθήκευσής τους,
  • διατηρούν στην κατοχή τους τα στοιχεία, τα δεδομένα και τα έγγραφα που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου για όσο χρόνο και στον βαθμό που απαιτείται για την ομαλή διεκπεραίωση του ελέγχου,
  • αναζητούν την παροχή πληροφοριών όσον αφορά στα πραγματικά περιστατικά από κάθε εκπρόσωπο ή μέλος του προσωπικού του προμηθευτή που ελέγχεται, ο οποίος έχει την υποχρέωση να παρέχει πληροφορίες και εξηγήσεις για τα πραγματικά περιστατικά, τα δεδομένα ή τα έγγραφα που σχετίζονται με το αντικείμενο του ελέγχου.

Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αρχής Ελέγχου επιβάλλονται κυρώσεις σε βάρος οποιουδήποτε παραβαίνει τη νομοθεσία, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, σωρευτικά ή διαζευκτικά, ως εξής:

  • σύσταση με σκοπό την παύση της παράνομης πρακτικής και τη συμμόρφωση εντός της οριζόμενης με την απόφαση αποκλειστικής προθεσμίας, καθώς και την παράλειψή της στο μέλλον,
  • πρόστιμο από 5.000 έως 2.000.000 ευρώ και ανακοίνωση της επωνυμίας του παραβάτη και του επιβληθέντος προστίμου.

Με απόφαση του αρμοδίου ελεγκτικού οργάνου, επιβάλλεται σε βάρος του ελεγχόμενου προσώπου, πρόστιμο από 5.000 έως ένα 1.000.000 ευρώ, εάν αυτό αποκρύψει, παραποιήσει ή δεν προσκομίσει τα στοιχεία που ζητούνται από τις αρμόδιες αρχές ή παρεμποδίσει με οποιονδήποτε τρόπο την άσκηση των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων.

Με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης δύνανται να εξειδικεύονται οι κατηγορίες των προωθητικών ενεργειών, οι εκπτώσεις, πιστώσεις ή άλλες παροχές, οι κατηγορίες των προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των προαναφερόμενων παραγράφων, να καθορίζονται η διαδικασία του ελέγχου και της επιβολής των κυρώσεων, η κλιμάκωση των προστίμων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της νομοθεσίας. Μπορεί επίσης να αλλάζει η ημερομηνία.

Το 3μηνο «μπλόκο» στις προσφορές ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2024. Τα υπόλοιπα είναι μέτρα μόνιμου χαρακτήρα.

Με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης δύναται να τίθενται περιορισμοί στο ύψος του λειτουργικού κόστους, να καθορίζονται η διαδικασία του ελέγχου και της επιβολής των κυρώσεων, η κλιμάκωση των προστίμων καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της νομοθεσίας.

Τέλος προβλέπεται η δυνατότητα απευθείας ανάθεση της σύμβασης για την αναβάθμιση της ψηφιακής πλατφόρμας e-katanalotis.

πηγή newsbomb.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Ημερομηνία συνεδρίασης επιτροπής εμποροπανηγύρεων 2024

Η Καλαμαριά των λουλουδιών: Η Ανθοκομική Έκθεση επιστρέφει στην «Ακτή Αρετσού»

ΟΠΕΚΕΠΕ: Μεγάλη προσοχή – Απάτη με την κακοκαιρία Daniel